Ειδική εκδήλωση στη Δ.Ε. Σταμάτας με Θέμα: «Τα πρώτα απτά αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» 30.10.2013

 

28.11.2013

Ειδική εκδήλωση στη Σταμάτα με Θέμα: «Τα πρώτα απτά αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»

 

 

Τα πρώτα απτά αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» αναδείχτηκαν σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου 2013 η «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.», εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Σταμάτας.

Read more...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ενημερώση


Ξεκίνησε η υποδοχή αιτήσεων για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο θεωρητικής και πρακτικής  άσκησης  με τίτλο «Καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»  στα πλαίσια του έργου  «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» (ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  μέχρι και τις ημερομηνίες των συνεντεύξεων επιλογής στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ.14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τ:2132030658-659, Φ:213203060630

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.

Μαραθώνος 10, Σταμάτα Δήμου Διονύσου Αττικής

Τ:2106218122,,2106218051, Φ:2106218111

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διονύσου  73 & Γορτυνίας

Τ:2108019633,2106233315

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

«Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ»

Γαστούνης 1 & Γουμενίτσης  14, Περιστέρι

Τ.Κ. 12131, Περιστέρι

Τ/Φ:2105750558

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»

Για την Πράξη  με τίτλο  «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται  στα πλαίσια της Δράσης 3  «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»,  κατηγορία παρέμβασης 1  «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» , θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4  «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενες   που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

 

 1. Αναμενόμενα Αποτελέσματα  από την υλοποίηση της Πράξης

Η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στην προώθηση στη Απασχόληση  80 ανέργων   που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες .

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Ø 20 εξ αυτών να απασχοληθούν με μορφή εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  της περιοχής παρέμβασης (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης)
 • Ø 10 εξ αυτών να υποστηριχτούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων( αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απροβλέπτων κλπ)
 • ενώ, τέλος 50 εξ αυτών να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικώνσυνεταιριστικών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τον Νόμος υπ. Αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις)

 

 

 

 

 

 1. Αντικείμενο Πράξης-Οφέλη συμμετοχής

Το Σχέδιο Δράσης  στοχεύει στην παροχή  ολοκληρωμένων υποστηρικτικών ενεργειών, μέσα από μια δέσμη δράσεων συγκεκριμένων , για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, και τελικά την ενδυνάμωση 80 ανέργων  που απειλούνται με αποκλεισμό  από την αγορά εργασίας με τελικό στόχο την ένταξη τους.

Οι  δράσεις της Πράξης για το σύνολο των ωφελούμενων αφορούν:

 • Συμβουλευτική  των ωφελουμένων για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών (ή μη) επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων ,εταίρων και ωφελούμενων
 • Χαρτογράφηση  συγκεκριμένων επιχειρήσεων- οργανισμών (μέχρι 30) – δυνητικοί πελάτες και ταξινόμηση τους με βάση τις ανάγκες τους για λήψη υπηρεσιών από τη δραστηριότητα των υπο-σύσταση επιχειρήσεων.
 • Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεις – οργανισμούς
 • Εκπόνηση συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων  για την προώθηση στην απασχόληση και δράσεις  δικτύωσης με επιχειρήσεις
 • Υλοποίηση συναντήσεων  ομάδων ωφελουμένων με οργανισμούς-επιχειρήσεις
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων-κοινωνικοσυνεταιρισμών  κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα  παρακάτω αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Διάρκεια

(ώρες)

Εκπαιδευτικό επίδομα

(ανά ώρα)

Επιμόρφωση σε  θέματα επιχειρηματικότητας  και κοινωνικής οικονομίας

30

6,00

(μεικτά)

Καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

100

6,00

(μεικτά)

Καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση ανθοκομικών προϊόντων

100

6,00

(μεικτά)

 

 

 

 1. Εταίροι

Η Αναπτυξιακή  Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ»  αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   «Κ.Σ.Δ.ΕΟ. ΕΔΡΑ»
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 • ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε.
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Η διαμόρφωση του σχεδίου δράσης και κατ’ επέκταση η κατανομή  των δράσεων ξεχωριστά  πραγματοποιήθηκε με βάση την εμπειρία αλλά και την επαγγελματική δραστηριότητα του κάθε εταίρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις αλλά και οι εταίροι αλληλοσυμπληρώνονται μέσω των δράσεων δικτύωσης αλλά και της συνεργασίας τους  με στόχο την ολοκληρωμένη και επιτυχημένη υλοποίηση της Πράξης στο σύνολο της.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης  έχουν οι  ωφελούμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1)      Να είναι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένες στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

2)      Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

-              Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα  που παραμένουν εκτός  εργασίας (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ) περισσότερο από 12 μήνες

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (άνεργοι)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου ή μητρότητα εκτός γάμου) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο

-              Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (άνεργοι)

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή  , για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος

-              Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άνεργοι)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που το ετήσιο εισόδημα  τους βρίσκεται /είναι χαμηλότερο  από το όριο της φτώχειας  στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

 1. Αιτήσεις –Δικαιολογητικά Συμμετοχής

-Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

-Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας  ή φωτοτυπία διαβατηρίου

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

-  Βεβαίωση απορίας

-Άδεια παραμονής για μετανάστες-πρόσφυγες

-Απόφαση  Δικαστική για την επιμέλεια παιδιού/παιδιών

-Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους  ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης

 

 1. Υποδοχή αιτήσεων& δικαιολογητικών συμμετοχής

 

 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος

Τ:213 2030658/ 659 (Ώρες εξυπηρέτησης 08:00-16:00)

 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.,

Μαραθώνος 10,

Σταμάτα Δήμου Διονύσου Αττικής

Τ:2106218122,2106215051

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διονύσου 73&Γορτυνίας

Τ:2108019633,2106253315

 • Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ

Γαστούνης& Γουμενίτσης 14,

Περιστέρι

Τ:2105901243

Ώρες Επικοινωνίας: 09:00-17:00

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις  συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης  μπορούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται με τα δικαιολογητικά και να καταθέτουν αίτηση στις παραπάνω διευθύνσεις .

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 25/1/2013.

Μπορούν διαφορετικά να αποστέλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και ταχυδρομικά σε μια από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Το Σχέδιο Δράσης της ΑΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» στοχεύει στην Κοινωνική Ένταξη ευάλωτων ομάδων της περιοχής παρέμβασης απευθύνεται στις κάτωθι κοινωνικές ομάδες:

Read more...

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων (Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς)

Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Α.Σ. ή με άλλες ΤΟΠΕΚΟ στην Ελλάδα (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ)

Read more...

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Παραγωγή και προώθηση οπωροκηπευτικών - βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκομίας» , δ.τ. «Πράσινη Γέφυρα» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Μέσα από δράσεις όπως η κατάρτιση, συμβουλευτική, το mentoring (συμβουλευτική επιχειρηματικότητας), η δικτύωση με επιχειρήσεις και σειρά άλλων ενεργειών δικτύωσης το έργο στοχεύει στην ένταξη της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας που σχετίζεται με τη παραγωγή μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και ανθοκομικών προϊόντων.

Read more...

Page 1 of 2

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »